Wycena

 - Nie pobieramy opłat transportowych przy kontynuacji naprawy

 - Wycena usługi w 24h

 - Pomiary przeciwporażeniowe maszyn do uzgodnienia po ustaleniu ilości pomiarów na maszynie i ilości maszyn.

 - Przy przedpłacie i udzielamy rabatu na usługę .

 - W przypadku odstąpienia od naprawy klient obciążany może zostać kosztami transportu i ekspertyzy.