Jak pracujemy

- Zgłoszenia przyjmujemy 24 godziny / 7 dni w tygodniu telefonicznie oraz e-mailem.

- Na podstawie zlecenia wykonujemy ekspertyzę i wraz z szacowanymi kosztami oraz terminem realizacji wysyłamy do akceptacji.

- Po ustaleniu warunków płatności, zakresu prac i terminu przechodzimy do realizacji usługi.

- Do każdego urządzenia/instalacji dostarczamy dokumentacje powykonawczą wraz z pomiarami przeciwporażeniowymi i gwarancją.